Tiedotteet: Metsäkaupat

15.6.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet gjorde i slutet av maj en affär som gällde en skogsbit på drygt 19 hektar i Kylmäkoski by i Juga i Norra Karelen.

17.5.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av april ett område på 7,5 hektar i Nokkola by i Hollola, söder om Lahtis, vid den östra stranden av Luhdanjokitrakten i Borgå å.

1.3.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i mitten av februari ett område på cirka 24 hektar vid sjön Lestijärvi i Österbotten. Ungefär 14 hektar av området består av skog, resten urgörs av ett privat vattenområde.

27.1.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat en gård som heter Rouvala i Nyystölä by i Padasjoki, och över 10 av områdets 16 hektar är skog. Största delen av köpesumman kom från en privat donator som ville förbli anonym.

27.1.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat en gård som heter Rouvala i Nyystölä by i Padasjoki, och över 10 av områdets 16 hektar är skog. Största delen av köpesumman kom från en privat donator som ville förbli anonym.

Sidor