Stiftelsen för naturarvet sr

Stiftelsen för naturarvet är en privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar. Den grundades år 1995. Stiftelsen använder donerade medel till att köpa gamla skogar som står i så naturligt tillstånd som möjligt och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar enligt naturskyddslagen. Söder om Lapplands län har man skyddat gamla skogar väldigt litet – mindre än två procent av den produktiva skogsarealen. Därför strävar stiftelsen efter att köpa skogar framför allt i landets södra och mellersta delar.

Stiftelsen för naturarvet äger 97 skyddsområden. Skogarnas sammanlagda areal är över 2000 hektar. Det är anmärkningsvärt att stiftelsens skogar är mycket trädrika, med undantag av några kärr- och ängsmarker som kommit med köpet. I sökprocessen efter nya skyddsområden betonas mångsidiga skogar som inte huggits på en länge. Träden skall helst vara av olika storlekar och åldrar, och det skall finnas många trädslag och också död ved.

I spaningen efter nya skogar samarbetar Stiftelsen för naturarvet t.ex. med miljöcentralerna. Stiftelsen har en styrelse på sex ordinarie medlemmar och en suppleanter. Stiftelsens ärenden sköts för tillfället av en heltidsanställd och en praktikant. Kontoret finns i Tavastehus.

Kontaktuppgifter

Stiftelsen för naturarvet (Luonnonperintösäätiö)
Verksamhetsledare Anneli Jussila
Raatihuoneenkatu 13 A 1
13100  Tavastehus

Finland

Tfn +358 (0)40 586 3950

e-post: anneli.jussila@luonnonperintosaatio.fi eller info@luonnonperintosaatio.fi