Lahnavuori blir det tionde skyddsområdet i Tavastland

Den av stiftelsen skyddade arealen i Tavastland växer med nästan 14 hektar till följd av en affär som vi gjorde om Lahnavuori i Humppila.

Skogen såldes av dödsbodelägarna till familjen Myllyoja.

Skogen ligger på den östra stranden av sjön Kiipunjärvi i Huhti i Humppila. För en skog som växer i de sydvästliga delarna av Tavastland är Lahnavuori ganska stor – den näststörsta av dem som ägs av Stiftelsen för naturarvet i området.

Hälften av skogen utgörs av en sammanhängande dunge som består av hundraåriga granar. Träden pryds av skägglav, och det sprider sig en tjock mosse på marken. Det finns ståtliga myrstackar och djurstigar som för sin del berättar om skogens vardagliga liv.

Terrängen är omväxlande. Mellan bergväggarna och kullarna förekommer vattniga områden med myrar, källor och små tjärnar. Det finns också branter och små backar som sticker fram här och där.

Inne i grandungen och också vid kanterna stiger kullar som täcks av yngre tallskog. I östsidan befinner sig ett särskilt område på ett halvt hektar med gott om träd, gamla granar för det mesta.

Lahnavuori är också värdefull som ett bergsområd.

Lahnavuori är stiftelsens 42:a skyddsområde, redan det tionde i Tavastland.

Foto: Mikko Hovila.