Yhteisötukijoita

***
MIKKO KALOISEN SÄÄTIÖ
***


 

 

Natura ry. on Helsingin yliopiston ympäristöekologian opiskelijoiden ainejärjestö, joka lahjoitti vuoden 2015 seinäkalenterin myyntituotot Luonnonperintösäätiölle metsiensuojeluun.

 

 

 

Suomen sudenkorentoseura lahjoitti 5 000 euroa Pohjanmaan suokampanjaan.

 

 

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun oppilaskunta on lahjoittanut vuosina 2014-15 lähes 6 000 euroa Luonnonperintösäätiölle metsiensuojeluun.

 

 

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry. on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin paikallisyhdistys, joka yhdessä Pro Luontokuva ry:n kanssa lahjoitti 5 000 euroa luontokuvien myynnistä ja Lohjan luontokuvaillasta saatuja tuottoja säätiölle metsiensuojeluun.

 

 

 

 

Pro Luontokuva on ammattimaisesti toimivien ja aktiivisesti harrastavien luontokuvaajien yhdistys, joka toimii aidon luontokuvan ja luonnonsuojelun puolestapuhujana. Yhdistys lahjoitti yhdessä Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry:n kanssa 5 000 euroa luontokuvien myynnistä saatuja tuottoja säätiölle metsiensuojeluun.