Luonnonperintösäätiö osti puolet Keiteleen saaresta

Luonnonperintösäätiö osti huhtikuun lopulla Viitasaarelta Haapaniemen kylästä yli puolet Aittosaaresta, noin 5 hehtaaria. Saari sijaitsee mantereen lähellä, vain kapean salmen erottamana, ja siinä kasvaa runsas puusto.  Mantereenpuoleisella rinteellä kasvaa iäkästä, järeääkin kuusta, joukossa myös eri-ikäistä koivua ja haapaa, ja selän puolella ensisijaisesti mäntyä. Saari sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla vastapäätä Viitasaaren kaupunkikeskusta ja vesireitin varressa. Saarelle tullaan hakemaan lakisääteinen rauhoituspäätös ja sen metsässä tehdään luontoinventointeja sulan maan aikaan kuten muillakin säätiön suojelualueilla.

Aittosaaresta tulee Luonnonperintösäätiön 21. suojelualue, ja ensimmäinen Keski-Suomessa. Keski-Suomi kiinnostaa säätiötä mm. sen suuren metsäpinta-alan vuoksi ja tarkoitus on etsiä lisää suojeluun soveltuvia metsiä myös tältä alueelta. Keski-Suomessa suojellun metsän pinta-ala on Ely-keskuksen mukaan 2,5 %, eli lähellä maan keskitasoa Lapin eteläpuolisilla alueilla. Suojelupinta-alaa tulisi kansainvälistenkin suositusten mukaisesti voimakkaasti lisätä erityisesti napapiirin eteläpuolella.

Kuva: Anneli Jussila.

Metsäkaupat