Uusi suojelumetsä Etelä-Karjalaan

Kaikkallion yli 17 hehtaarin metsä Imatralla siirtyi Luonnonperintösäätiölle joulun alla 2013. Se sijaitsee Imatran eteläosassa, muutaman kilometrin päässä valtakunnan rajasta. Luonnoltaan lumoavan metsäalueen möi säätiölle Juho Rossin kuolinpesä.

Kaikkallion metsästä kaksi kolmannesta on noin satavuotiasta, lähes luonnontilaista lehtosekametsää: kuusta, koivua, mäntyä ja haapaa. Metsää ei ole käsitelty vuosikymmeniin, ja se vaikuttaa monin paikoin täysin koskemattomalta.

Metsäaluetta hallitsee siihen miltei kokonaan sisältyvä Kaikkallio jyrkänteineen ja halkeamineen. Kallioaluetta vartioivat puut ovat todella järeitä ja korkeita. Vanhin metsä sijoittuukin kallioalueelle ja sen tuntumaan. Länsi- ja eteläosassa on nuorempia, myös lehtipuuvaltaisia osia. Kaikkallion hiidenkirkko – pirunkirkkonakin tunnettu kalliomuodostelma – on seudulla tunnettu vaelluskohde.

Lahopuuta Kaikkalliossa on paljon, myös puustoltaan nuoremmissa osissa. Lähellä alueen eteläkaakkoista laitaa mutkittelee pieni, lehtipuureunuksen suojaama joki.

Kaikkallio on Luonnonperintösäätiön 45. suojelualue ja kolmas Etelä-Karjalassa, jossa metsistä on suojeltu vain puoli prosenttia.

Kuva: Anneli Jussila.

Metsäkaupat