Uusi suojelualue Hämeeseen

Luonnonperintösäätiön Hämeen suojelualueiden määrä karttui kesäkuussa 2013 Harjavan metsä- ja niittyalueella. Hämeenlinnan Kalvolassa sijaitsevan Harjavan pinta-ala on 6,3 hehtaaria.

Harjavan kosteita, polveilevia niittyjä ympäröi joka puolelta pitkään koskemattomana ollut metsä. Ympärysmetsä on kuusivaltaista, ja lahopuuta on erityisesti eteläosassa. Metsäsaarekkeissa kasvaa lehtipuuta: koivua, harmaaleppää, pihlajaa, raitaa ja tuomea.

Pohjoisreunalla esiintyy lehtomaistakin kasvillisuutta, taikinamarjaa ja näsiää. Muuten kasvisto on tyypillistä tuoreen kangasmetsän ja paikoin korpilajistoa.

Alueen kulmassa kulkeva puro virtaa Harjavan kohdalla luonnonuomassa.

Harjava sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä valtakunnallisesti merkittävästä Kalliomaan lehtojensuojelualueesta. Kalliomaan ja Harjavan välimaastossa kasvaa laajalti pähkinäpensasta, joka on levittäytynyt jo aivan Harjavan rajan tuntumaan.

Harjava on säätiön 39. suojelualue ja yhdeksäs Hämeessä.

Kuva: Anneli Jussila 

Metsäkaupat