Metsälahjoitus säätiölle Eurassa

Luonnonperintösäätiö sai lokakuun 12. päivä lahjoituksena vajaa neljä hehtaaria metsää Euran Mannilasta, läheltä Säkylän Pyhäjärven länsirantaa. Luonnonsuojelullisesti arvokkain osa metsästä on vanhaa rehevällä sammalpohjalla kasvavaa kuusisekametsää, joka sisältää ilahduttavasti lahopuuta. Akkolankallion juurella on myös arvokas vanhoja haapoja ja muuta vanhaa puustoa kasvava metsikkö. Loppuosa kasvaa nuorehkoa mäntymetsää, johon on nousemassa myös kuusia ja koivuja monipuolistamaan lajistoa. Uusi suojelualue sijaitsee aivan Mansikin muinaiskylän tuntumassa. Metsä nimetään Hömötiaisenmetsäksi lahjoittajan toiveen mukaan.

Metsän lahjoitti Luonnonperintösäätiölle Mannilassa asuva Anna-Liisa Lössner, joka halusi rauhoittaa metsänsä hakkuilta pysyvästi.

KUVA: Lahjoittaja Anna-Liisa Lössner (oik.) ja toiminnanjohtaja Anneli Jussila tarkastelevat hömötiaisen kaivertamaa lahopuuta. Kuva: Tuomo Hurme

Metsäkaupat