Saarijärven Mörkökorvesta metsää suojeluun

Luonnonperintösäätiö osti elokuussa 2013 kappaleen vanhaa kuusimetsää Saarijärven Lannevedeltä.

Mörkökorven metsä on suurelta osin reilusti yli satavuotiasta, aarniomaista kuusimetsää. Kaikkialla kuusten seassa kasvaaa vanhoja, kookkaita lehtipuita, enimmäkseen koivuja. Osassa metsää kuusten seurana on vanhoja mäntyjä. Lahopuuta Mörkökorvessa on runsaasti sekä pystyssä että eri-ikäistä maalahopuuta.

Mörkökorven aluetta monipuolistaa sen länsilaidalla kostea korpi. Alueella on myös vanhaa, jo metsittyvää niittyä, jonka reunamilla puusto on lehtipuuvaltaista.

Mörkökorven metsä on valtaosin harvinaisen luonnontilainen. Alueen pinta-ala on seitsemisen hehtaaria.

Mörkökorpi on Luonnonperintösäätiön 40. suojelualue ja kolmas Keski-Suomessa.

Kuva: Anneli Jussila

Metsäkaupat