Luonnonperintösäätiölle ensimmäinen suojelualue Kainuusta

Luonnonperintösäätiö osti toukokuun lopulla ensimmäisen suojelualueensa Kainuusta, Pahapuron noin kymmenen hehtaarin alueen Ristijärveltä. Alueeseen sisältyy lähes kilometri luonnontilaista puronvartta reunusmetsineen.

Pahapuro sijaitsee vajaat 15 kilometriä Ristijärven keskustasta itäkaakkoon Laulajanvaaran eteläpuolella. Puro laskee paikoin kivikoiden lomitse polveillen Pahakorvesta Ala-Laulajan järveen.

Yli puolet metsästä on vanhaa kuusikkoa, jonka joukossa kasvaa runsaasti eri-ikäisiä koivuja. Metsäluontoa monipuolistavat pienet, soistuvat aukiot ja yksittäiset, kilpikaarnaisiksikin ehtineet männyt.

Pahapuro on Luonnonperintösäätiön 37. suojelualue.

Metsäkaupat