Lahnavuoresta Hämeeseen jo kymmenes suojelualue

Luonnonperintösäätiön Hämeen suojelualueet karttuivat liki 14 hehtaarilla Humppilan Lahnavuoren metsästä tehdyn kaupan myötä.

Metsän möi säätiölle Myllyojan perikunta.

Lahnavuori sijaitsee Humppilan Huhdissa Kiipunjärven itärannalla. Metsä on lounaishämäläiseksi suurehko – se on Luonnonperintösäätiön Hämeen suojelualueista toiseksi suurin.

Metsäalueesta puolet kattaa yhtenäinen, satavuotias aarnikuusikko. Puita koristavat naavatupsut ja metsänpohjaa verhoaa paksu sammalmatto. Muhkeat muurahaispesät ja eläinten polut kertovat metsän elämästä.

Lahnavuori on maastonmuodoiltaan vaihteleva. Kalliorinteiden ja -kumpareiden väliin jää soisia ja lähteisiä kohtia pienine lampareineen. Siellä täällä kohoaa jyrkänteitä ja pilkistää pieniä kallionypyköitä.

Kuusikon sisässä ja reunoilla on nuorempaa mäntymetsää kasvavia kalliokumpuja. Itäpuolella on erillinen, etupäässä vanhoja kuusia kasvava hyvin runsaspuustoinen puolen hehtaarin palsta.

Lahnavuoren kallioalue on maakunnallisesti arvokas geologinen suojelukohde.

Lahnavuori on Luonnonperintösäätiön 42. suojelualue ja jo kymmenes Hämeessä.

Kuva: Anneli Jussila.

Metsäkaupat