Konttikankaan suojelualue laajenee

Luonnonperintösäätiö osti marraskuussa Konttikankaan suojelualueen vierestä Siikajoella noin 45 hehtaaria turvetuotantokäytössä ollutta entistä keidassuota. Alue kuuluu osana Karjonevan 300 hehtaarin suoaluekokonaisuuteen.

Turvetuotantosuo kunnostetaan lintukosteikoksi. Kunnostamishankkeessa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Luonnonperintösäätiö ja Karjonevan alueen muut maanomistajat, Suomen ympäristökeskus sekä turveyhtiö Turveruukki. Turveruukki lahjoitti säätiölle puolet alueen ostohinnasta.

Karjoneva ennallistetaan vedenpintaa nostamalla ja mahdollisesti levittämällä alueelle rahkasammalia. Alue soveltuu kahlaajien elinympäristöksi, ja siellä on havaittu muun muassa uhanalainen suokukko ja arktinen kuovisirri.

Kaupan jälkeen Konttikankaan suojelualueen koko kasvaa lähes 95 hehtaarin.

Metsäkaupat