Arvometsä Porvoosta Luonnonperintösäätiölle

tomteskog

Luonnonperintösäätiö osti huhtikuussa 2013 Porvoon Tyysteristä reilun viiden hehtaarin vanhan metsän alueen. Hankinta on merkittävä, sillä metsien suojeluaste on itäisellä Uudellamaalla Suomen heikoimpia. Suojelualueen nimeksi annetaan Tomteskog, Tonttumetsä.

Suurin osa Tomteskogin metsästä suurin osa on vanhaa, paikoin yli satavuotiasta kuusikkoa, johon vaihtelua luovat yksittäiset männyt ja koivut. Alueen länsilaidalla on alava, iäkkäitä hieskoivuja kasvava kosteikko, josta kohoavalla kalliomäellä valtapuuston muodostavat kilpikaarnaiset männyt.

Metsä on kauttaaltaan tiheää ja erirakenteista. Lahopuuta on pysty- ja maapuuna. Metsän luonnonsuojeluarvosta kertoo muun muassa vanhoissa metsissä esiintyvä punahäivekääpä. Kuluvana keväänä metsässä on nähty useaan otteeseen harvinainen vieras pohjoisesta, lapinpöllö.

Tomteskog on Luonnonperintösäätiön 36. suojelualue ja toinen Uudellamaalla.

Kuva: Tomteskogin metsänreuna näkyy maisemassa eheänä. Ilpo Piiroinen 2013.

Metsäkaupat