Luonnonperintösäätiö avaa yrityskampanjan Hämeessä

Luonnonperintösäätiö avaa vuoden loppuun kestävän varainkeräyskampanjan Hämeen menestyneiden yrittäjien keskuudessa. Kampanjan tavoitteena on hankkia suojeluun yksi tai useampi hämäläinen luonnonmetsäalue. Kampanjalla juhlistetaan myös säätiön perustajan kalastaja-kirjailija Pentti Linkolan tulevaa 80-vuotispäivää.

Tausta ja tapa toimia

Säätiö on valtakunnallinen ja perustettu vuonna 1995. Sen toimisto sijaitsee Hämeenlinnassa ja toiminta painottuu Etelä- ja Keski-Suomeen.

Metsänomistajilta ostetaan vanhimpia uhanalaisia metsiä lahjoitusvaroilla, ja ne suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Säätiöllä on jo 32 aluetta, ensisijaisesti eteläpuolisessa osassa maatamme.

Puuston ja muun kasvillisuuden lisäksi suojellaan alueiden rikasta eliöstöä ja ominta suomalaista elämisympäristöä maisemineen.

Suojelu ei rajoita jokamiehen oikeuksia.

Yrityksiä tukijoiksi ja kummeiksi

Hämeessä kuten muuallakin eteläisessä Suomessa vanhoja metsiä on yhä harvemmassa.

Lahjoitusten avulla säätiö voi perustaa lahjoittajalle oman nimikkometsän tai nimetä osan uudesta suojelualueesta. Yritys voi myös tukea säätiön toimintaa säännöllisillä lahjoituksilla yrityskummina.

Säätiön lahjoittajia ovat muun muassa UPCAST Oy, Rapal Oy, Tiketti ja Moln Ab.

Yhteystiedot:

Toiminnanjohtaja Anneli Jussila, FM, 040 586 3950, info@luonnonperintosaatio.fi

Varainhankintavastaava Matti Ojanperä, DI, 050 533 9124, matti@luonnonperintosaatio.fi

Painokelpoisia kuvia ladattavissa osoitteessa: http://luonnonperintosaatio.fi/tiedotteet/media/pressikuvat

Mediatiedotteet