Syväjoensalon lisäosa ja ennallistaminen 2020

Syväjoensalo Ennallistaminen Luonnonperintösäätiö Suojelualueet

Luonnonperintösäätiö hankki syksyllä 2020 metsäyhtiö Tornatorilta reilun kymmenen hehtaarin lisäosan Syväjoensalon suojelualueeseen. Lisäosan myötä suojellun kokonaisuuden pinta-ala nousi viiteenkymmeneen hehtaariin.

Syväjoensalon suojelualue koostuu alueen koillislaidalla virtaavaa Syväjokea kohti viettävistä soista ja niitä kirjovista metsäsaarekkeista. Alue on ojitettu vuosikymmeniä sitten, mutta ojitukset eivät ole juuri lisänneet metsänkasvua. Sen sijaan ojitukset ovat lisänneet vesistökuormitusta Syväjokeen, heikentäneet alueen suoluonnon tilaa ja pienentäneet suoturpeeseen kertynyttä hiilivarastoa.

Syväjoensalo valikoitui Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin ennallistamiskohteeksi.

- Syväjoensalolla saimme merkittäviä tuloksia nopeasti. Alueen ojat olivat hyvin tukittavissa ja rinnettä pitkin valuva ylimääräinen vesi voitiin ohjata alkuperäisiin luonnonpurouomiin. Syväjoensalon voidaan ennustaa elpyvän hiiltä sitovaksi, vettä suodattavaksi ja luonnoltaan monipuoliseksi ekosysteemiksi hyvinkin pian, kertoo Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava.

Syväjoensalon paatsamien ja katajien värittämillä soilla esiintyy jo nykyiselläänkin arvokkaita suolajeja kuten voimakkaasti harvinaistuneita pohjansirkkuja.

- Ennallistamisen myötä myös riekko voisi palata Syväjoensalolle, toivoo Luonnonperintösäätiön suojeluasiantuntija Ari-Pekka Auvinen.

Kauppa Tornatorin kanssa mahdollisti alueen ennallistamisen järkevänä kokonaisuutena.

- Osana luonnonsuojeluohjelmiemme toteuttamista luovuimme tästä kohteesta mahdollistaen Luonnonperintösäätiön ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteishankkeen alueen luonnontilan palauttamiseksi. Myös Tornator on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Syväjoensalon ennallistamisesta vastasi Hiilipörssin ja Luonnonperintösäätiön suunnitelmien pohjalta vieremäläinen Turve- ja Maansiirto Hartikainen Oy:n kaivinkonekuski Auvo Varis.

- Pitkän urani aikana nämä ennallistamisurakat ovat yksiä mielenkiintoisimmista. On hienoa olla mukana parantamassa luonnoneläinten elinmahdollisuuksia, Varis toteaa.

Syväjoensalo Ennallistaminen Luonnonperintösäätiö Suojelualueet

Kaksi kaivonkoneella täyteen kaivettua ojalinjaa Syväjoensalon suojelualueella. Parin kesän päästä linjoja vaikea havaita enää muusta kuin puuston lomassa olevista aukoista. Kuva Ari-Pekka Auvinen.