Unhola, Kokemäki

Luonnonperintösäätiö Unhola Luonnonsuojelualue

KARTTA: Unhola kartalla.

Unhola on autioitunut pikkutila, jossa on vanhaa metsää, paljon lahopuuta ja umpeenkasvava niitty. Pieni tie päättyy autiotalon rehevään pihapiiriin. Unhola sijaitsee noin sadan metrin päässä 1500 hehtaarin Harjunsuon suojelualueesta.

Alue oli siirtynyt perintönä suojelumyönteiselle omistajalle, joka tuli kauppaneuvotteluissa reilusti vastaan saadakseen alueen suojelun piiriin ja estääkseen sen paljaaksihakkuun.

Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Osta pala Unholaa!