Näin löydät Tapiolaan

Noormarkusta koilliseen kuljetaan tietä 23; noin viiden kilometrin päässä Noormarkuksta ylitetään Keskisjoki, ja vasemmalle kääntyy heti joen ylityksen jälkeen pieni tie, joka johtaa Poosjärven Itälahdelle. Tätä tietä kuljetaan n. 350 metriä, jolloin saavutaan Tapiolan rajalle. Suojelualue käsittää tietä reunustavan tulvaniityn sekä sen reunusmetsiä. Tie erkanee suojelualueelta mutta halkaisee sen pohjoiskolkan vielä noin kilometrin päässä lähellä Itäjärven rantaa.