Majavapurot, Pori

Luonnonperintösäätiön suojelualue Majavapurot

Majavapurot Maanmittauslaitoksen karttapaikalla

Majavapurojen luonnonsuojelualue sijaitsee Porin Ahlaisissa Pohjajoen ja Uksjärven välisellä metsalueella. Matkaa merelle eli Keikveden merenlahdelle on noin neljä kilometriä.

Majavapurojen noin kymmenen hehtaarin alue saanut kasvaa omassa rauhassaan viimeiset 40 vuotta, osa siitä paljon pitempäänkin. Alue oli julkisesti myynnissä loppuvuodesta 2017. Kun Luonnonperintösäätiö lopulta voitti alueesta käydyn tarjouskilpailun, kävi ilmi, että myös myyjä oli tyytyväinen alueen suojeluratkaisusta.

Majavapuroihin kuuluu monikerroksista sekametsää suurine ylispuineen ja hieman tiheämpää vanhaa metsää, jota luonnehtivat suuret haavat; näiden välissä on umpeutuvia, viehättäviä metsäniittyjä ja nuoremman lehtimetsän alue. Alueen halki virtaa useita puroja ja maastoutuvia ojia.

Alue on eläinlajistoltaankin mielenkiintoinen. Liito-oravan jätöksiä löytyi tarkastuskäynnillä kolmesta eri paikasta – metsässä on mahdollisesti kolme erillistä liiturireviiriä. Lisäksi alueen eteläpuolen maisemaa on muuttanut euroopanmajava nostamalla veden metsään, minkä seurauksena on syntynyt runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta. Alueella on myös majavanpato ja pesäkeko.

Kuva: Anneli Jussila

Osta pala Majavapurojen luonnonsuojelualuetta!

 

Kuvagalleria

Luonnonperintösäätiön suojelualue Majavapurot
Luonnonperintösäätiön suojelualue Majavapurot