Mustikkamäki, Pälkäne

KARTTA: Mustikkamäen metsä kansalaisen karttapaikalla

Metsäyhtiö UPM Kymmene omistaa Suomessa noin 930 000 hehtaaria metsää. Tähän määrään mahtuu monenlaisia alueita voimakkaasti hakatuista lähes luonnontilaisiin. Pälkäneellä sijaitseva 6,6 hehtaarin metsäpalsta oli säästynyt hakkuilta pitkään, ja vuonna 2001 Luonnonperintösäätiö onnistui ostamaan alueen.

Mustikkamäki, havumetsäinen kukkula, sijaitsee vajaan kilometrin päässä isosta Pälkänevedestä. Suojeltu metsä ylenee peltojen ja kyläteiden välissä ja on siten maisemallisestikin tärkeä. Metsä on moni-ilmeinen: paikoin hallitsevat isot petäjät ja jämerät kuuset, paikoin nuorempi sekametsä. Kaikkialla luonnontilaistuminen etenee hyvää vauhtia, ja lahopuutakin on alkanut kertyä. 

Aloite Mustikkamäen hankintaan tuli säätiön perustajalta Pentti Linkolalta. Metsä sijaitsee hänen vanhalla retkeilyseudullaan, josta hän halusi pelastaa ainakin kappaleen. Linkolan lahjoittamasta säätiön peruspääomasta oli vielä varoja jäljellä, joten säätiön hallitus päätti käyttää ne puheenjohtajan toivomuksen mukaisesti Mustikkamäkeen.

Kuva: Ilpo Piiroinen 2006.

Lahjoita Suojele pala Pirkanmaata -kampanjaan!

Osta pala Mustikkamäkeä!