Soidinsalo, Pihtipudas

Luonnonperintösäätiön suojelualue Soidinsalo

KARTTA: Soidinsalo Maanmittauslaitoksen karttapaikalla
 

Soidinvuori kohoaa Keski-Suomen pohjoisreunalla, seudulla, jossa Pohjois-Pohjanmaan suolakeudet vaihettuvat Keski-Suomen kallioisiksi mäkimaastoiksi. Vaikka Soidinvuoren 170 metriä merenpinnan yläpuolella oleva huippu jää hieman Luonnonperintösäätiön alueen eteläpuolelle, on maasto suojelualueen puolellakin paikoin jylhän louhikkoista vuorenrinnettä.

Soidinsalon suojelualueen lahjoitti Luonnonperintösäätiölle testamentillaan toivakkalainen luonnonystävä Mikko Hakanen. Alueella on kokoa komeat 74,8 hehtaaria. Suojeluun se saatiin Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

Alueen länsipäätä leimaavat Soidinvuoren rakkakivikot, joissa on paikoin pohjavesivaikutusta. Eräällä lokakuisella tarkastuskäynnillä pölähti Soidinsalossa lentoon Keski-Suomen maakuntalintu metso – hyvinkin keskisuomalaisesta metsomaisemasta.

Suurin osa Soidinsalosta kasvaa tiheää sekametsää alavammalla maalla. Metsä ei ole vielä järin vanhaa, mutta siinä on lähes kauttaaltaan harvakseltaan vanhoja jättipetäjiä, keloja ja eri-ikäisiä mäntymaapuita. Soidinsalossa pulppuaa myös luonnontilaisia lähteitä.

Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Osta pala Soidinsaloa!

Kuvagalleria

Luonnonperintösäätiön suojelualue Soidinsalo
Luonnonperintösäätiön suojelualue Soidinsalo
Luonnonperintösäätiön suojelualue Soidinsalo
Luonnonperintösäätiön suojelualue Soidinsalo
Luonnonperintösäätiön suojelualue Soidinsalo
Luonnonperintösäätiön suojelualue Soidinsalo