Rahankeräyslupa

Poliisihallitus on myöntänyt Luonnonperintösäätiölle rahankeräysluvan 23.7.2015 päätöksellään POL-2015-4516.

Lupa on voimassa 1.9.2015–31.8.2020 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävillä varoilla säätiö ostaa luonnoltaan arvokkaita alueita, etupäässä metsiä, joista perustetaan luonnonsuojelulain mukaisia pysyviä luonnonsuojelualueita. Osa kerättävistä varoista käytetään alueiden etsimisen, ostamisen ja ylläpidon vaatimaan työhön.