Keräyksen eteneminen

 

Keräyksen saldo: 27.523,10 €

Päivitetty 04.12.2019

Varoja on kerätty suokampanjaan vuodesta 2012 alkaen yhteensä 111.844,60 €.

Keräyssaldosta vähennetään ostettujen soiden kauppahinta. Alueet valitaan yhdessä Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.