Tikkatilistä Luonnonperintösäätiöön: Säätiön perustajan Pentti Linkolan 80-vuotisjuhlakeräys alkaa

pentti linkola

Luonnonperintösäätiö muistaa perustajansa ja puheenjohtajansa Pentti Linkolan 80-vuotisjuhlaa 7.12.2012 merkkipäiväkeräyksellä. Keräys kestää vuoden loppuun.

Säätiö sai alkunsa kalastaja-kirjailija Pentti Linkolan unelmasta ostaa suojeluun ikimetsää. Unelmansa toteuttamiseksi hän talletti säästönsä "valkoselkätikkatilille", joka karttui myös merkkipäivälahjoituksilla 1992. Pysyvämmin unelma toteutui Luonnonperintösäätiössä, joka perustettiin 1995. Säätiötä johtaa 15-jäseninen hallitus, jossa on edustajia eri elämänaloilta. Säätiön tukiverkostona toimii vuonna 2005 perustettu Ikimetsän ystävät ry.

Yksityiset kansalaiset, yhteisöt ja yritykset ovat löytäneet Luonnonperintösäätiössä kanavan osallistua koskemattomien metsien suojeluun konkreettisesti. Tämä on tuottanut myös tulosta. Säätiöllä on jo 33 suojelualuetta eri puolilla maata. Suojelualueilla on puuta kolme neljä kertaa enemmän ja metsien pieneliöstön välttämättä tarvitsemia maapuita, keloja ja pökkelöitä kymmenen kertaa enemmän kuin talousmetsissä.

Lahjoitukset pyydetään osoittamaan Luonnonperintösäätiön tilille IBAN FI78 5494 0950 0224 93. Maksettaessa pyydetään käyttämään viitenumeroa 20970 tai viestiä "Pentti Linkola 80". Lahjoitukset käytetään uusien suojelualueiden hankintaan.

Yhteydenotot: Puheenjohtaja Pentti Linkola, p. 040 359 5288 Varapuheenjohtaja Otso Ovaskainen, p. 050 309 2795 Toiminnanjohtaja Anneli Jussila, p. 040 586 3950 

Puheenjohtaja Pentti Linkolan haastattelupyynnöt: Sähköpostitse: info@luonnonperintosaatio.fi Toiminnanjohtaja Anneli Jussila, p. 040 586 3950  Suojeluvastaava Tuire Laurinolli, p. 0400 977 886

Painokelpoisia kuvia ladattavissa osoitteessa: http://luonnonperintosaatio.fi/tiedotteet/media/pressikuvat

Luonnonperintösäätiö on perustettu vuonna 1995. Sen päätehtävänä on suojella suomalaista metsäluontoa. Säätiö saa varansa yksityisistä lahjoituksista. Metsänystävillä on mahdollisuus osallistua metsän suojeluun ostamalla palan ikimetsää tai antamalla sellainen lahjaksi vaikkapa merkkipäivänä. Säätiöön voi tulla mukaan myös säännölliseksi kummilahjoittajaksi.

Ikimetsän ystävät tukee Luonnonperintösäätiön työtä muun muassa tiedottamalla ja neuvomalla metsiensuojelussa sekä järjestämällä hoitotalkoita ja retkiä Luonnonperintösäätiön suojelualueille. www.ikimetsanystavat.fi

 

Mediatiedotteet