Tomteskog, Borgå

Stiftelsen för naturarvet köpte en skog som omfattar drygt fem hektar och heter Tomteskog i Tyysteri by i Borgå i april 2013. Skogsområdet gränsar i söder till åkern i Storkärr och annanstans till skogarna omkring.

Största delen av Tomteskog gäller en frisk, lundartad mo. Området domineras av en ställvis hundra år gammal grandunge med enskilda tallar och björkar här och där. Det finns en klippig backe med åldrade glasbjörkar vid en våtmark i västra delen. Där utgör områdets sköldbarkstallar majoriteten av trädbeståndet.

Tomteskog utgörs för det mesta av en tät och ohuggen skog som är omväxlande till sin struktur. Det finns döda träd som fortfarande står i olika storlekar, och det finns murket trä på marken också. Köttickan som trivs i gamla skogar förekommer också i Tomteskog.

Tomteskog gäller stiftelsens 36:e skyddsområde och det andra i Nyland. 

Foto: Ilpo Piiroinen, 2013.