Tapiola, Norrmark i Björneborg

I slutet av september 2010 lyckades Stiftelsen för naturarvet och Satakundas naturskyddskrets hitta det första området som är lämpligt för att bli ett skyddsområde i Satakunda. Då köptes via en fastighetsmäklare ett område av cirka sex hektar vid den södra stranden av Itälahti vid sjön Poosjärvi, på båda sidorna av Keskisjoki älv. Till området, som också i fortsättningen kommer att kallas för Tapiola, hör översvämmande stränder och omväxlande blandskogar. Området köptes av Stiftelsen för naturarvet vilket finansierades av Satakundas naturskyddskrets.

Den 12 oktober 2010 lyckades vi köpa mer land från den norra sidan av Tapiola, sammanlagt cirka 3,5 hektar. I den nya delen är trädbeståndet särskilt orört och urskogsliknande. Tack vare det inkorporerade området sträcker sig Tapiola nu ända upp till stranden av Itälahti, och arealen omfattar nu nästan tio hektar.

Sjön Poosjärvi och dess Itälahti är kända för deras rikliga mängd fåglar, och en del av stränderna ligger under Naturas beskydd; trädbeståndet har emellertid varit ”laglöst”. Det syns att bävrar har bitit på en del av träden – det lever en stark stam av europeiska bävrar vid sjön Poosjärvi och Poosjoki älv.

Tapiolatrakten ökades i 2011 med cirka 15 hektar till följd av en bra affär. Tapiola utgör nu en helhet som omfattar cirka 25 hektar med en möjlighet att bli även bredare österut. Den nya delen består av en skog som inte har vårdats på länge och en bit av sjön Poosjärvis strandremsa.

Foto: Anneli Jussila.