Käpyranta, Tervo

Vårt nästan 26 hektars skyddsområde i Käpyranta ligger i Käpysalo by i Linnonsaari i Tervo kommun, cirka trettio kilometer norr om Suonenjoki kyrka. Linnonsaari är omgiven av Virmasvesi, en vacker savolaxisk sjö vars strand skyddsområdet sträcker sig till på tre ställen.

Skogarna i området är mångsidiga med alla sina olika ansikten. I den sydligaste delen vid stranden står gamla granar som stiger ur den steniga jorden, och när man avlägsnar sig från stranden så ser man hur granarna så småningom förändras till en sumpig "trollskog". Sedan börjar terrängen stiga, och det börjar dyka upp ståtliga sköldbarkstallar med en liten odikad myr vid sidan av backen. Närmare Lepikkos gård blir skogen en vacker blandskog där det också växer några gamla björkar. Strax invid de gamla åkrarna står stora aspar som växer på en före detta betesmark. På promenadavstånd står det också en några hektars björkdunge med en bubblande källa.

På många ställen är skogen inte tillräckligt gammal för att kallas en urskog, men det framgår av landskapet att skogen för några årtionden har fått leva i lugn och ro: det växer träd i olika åldrar och av många arter där med också några murknande träd som ligger på marken.

Stiftelsen för naturarvet köpte den tvådelade 13 hektars skogen i Käpyranta i oktober 2009. Skyddsområdet har utvidgas med 13 hektar år 2012, 2013 och 2014. 

Foto: En björkdunge i Käpyranta våren 2009. Av Jorma Knuutinen.