Tervavaara, Nurmes

Tervavaara är ett 45 hektars skogsområde som Stiftelsen för naturarvet köpte av Nurmes församling i december 2005. De lokala invånarna och naturvetarna hade länge satt sig emot församlingens planer att utföra huggningar i området. Problemet fick sin lösning när stiftelsen med hjälp av en betydande donation från Timo Kujala lyckades få skogen under sitt beskydd.

Skogen står nästan i sitt naturliga tillstånd och är mycket värdefull som skyddsobjekt; det finns många centrala drag av den ursprungliga naturen i Finland koncentrerade i området. De tjocka barrträden dominerar trädbeståndet, men det finns också stora aspar och björkar i skogen.

Tack vare den relativt stora arealen som har lämnats i fred har flygekorren och tjädern bra levnadsomständigheter i Tervavaaratrakten, och på samma sätt har lavskrikan och den tretåiga hackspetten fått en tillflyktsort där. Inne i skogen ligger en tjärn som befinner sig i naturligt tillstånd. Den heter Viulukkalampi, och i slutet av sommaren 2008 flyttade en bäver dit vilket gjorde tjärnen en sjö. Tack vare bävern förekommer det allt mer murket trä i området.

Foto: Keijo Luoto.