Syrjäjoki, Perho

Det finns ett myrområde som heter Syrjäjoki i Perho, och Stiftelsen för naturarvet lyckades få området i sin besittning i mars 2015. Den 15 hektar omfattande jordlotten vid Syrjäjoki är den tredje anskaffningen under den gemensamma myrkampanjen som i samarbete med Österbottens naturskyddsdistrikt inleddes år 2012.

Skyddsområdet utgörs av en odikad, trädbevuxen myr tillsammans med två skogsklädda öar som dominerar de ostliga och nordostliga delarna. Den sydvästliga gränsen följer den lilla ån Syrjäjoki, efter vilken hela området är uppkallat.

Tack vare de skogsklädda öarna har det uppstått ett varierande trädbestånd i skyddsområdet. Det finns tvinvuxna tallar som gör sitt bästa för att kämpa för sitt liv och stiga ur myren. Öarnas trädbeståd utgörs för sin del av lövträd, björkar och aspar tillsammans med enskilda sälgar. En del av granarna och asparna som förekommer i området har blivit rätt så ståtliga. Vid bäcken växer det också gråal och en. Trädbestådet har under flera årtionden fått vila i lugn och ro.

Det ingår ofta olika livsmiljöer i skyddsområden, och det gör också Syrjäjoki som erbjuder ett hem för många olika arter, till exempel ripan, som har blivit regionalt utsattad, och en hel del däggdjur: älgen, skogsharen, räven och uttern. Bäcken utgör tillsammans med sin omgivning en livsmiljö bland annat för trollsländan.

Syrjäjoki är stiftelsens 50:e skyddsområde och det fjärde i Österbotten.

Foto: Olli Juhani Neulaniemi.