Pyssynkangas, Urjala

I början av sommaren 2009 köpte stiftelsen två skogar, Pyssynkangas och Haapalaakso, som ägdes av samma gård i Urjala. Pyssynkangas ligger norr om vägen Kiimankulmantie och omfattar 7,1 hektar. Skogen har under ägarens vingar fått växa i lugn och ro i flera årtionden, och särskilt på de frodigaste ställena har granarna blivit ansenligt stora och så tjocka att det skulle ha varit omöjligt att placera dem in i fabrikerna sågar - alltså i den händelse att Pyssynkangas huggits ner och inte blivit ett naturskyddsområde genom stiftelsen.

Det växer också sköldbarkstallar och stora lövträd här och där i skogen. I vår hittades gott om spillning av flygekorre vid roten av de stora granarna vilket vittnar om att den hotade nattsvävaren också har hittat en tillflyktsort i Pyssynkangas.

Den torra mellersta delen av området är ställvis ett svårframkomligt berg vars kanter och nederdel är täckta av ståtliga tallar. Det ligger också två små ängar i skogen.

Foto: Mikko Hovila.