Mustikkamäki, Pälkäne

Skogsbolaget UPM Kymmene äger cirka 930 000 hektar skog i Finland. De här hektaren omfattar allt från kalhuggna skogar till skogar som står mer eller mindre i sitt naturliga tillstånd. I Pälkäne står det en 6,6 hektars skog som inte har huggits på länge, och Stiftelsen för naturarvet lyckades köpa området år 2001.

Mustikkamäki, som är en barrskogsbeklädd kulle, ligger en knapp kilometers avstånd från den stora sjön Pälkänevesi. Den skyddade skogen stiger mellan åkrarna och byvägarna och är därigenom viktig för landskapet också. Skogen är omväxlande: ställvis dominerar stora tallar och mäktiga granar, ställvis en yngre blandskog. Skogen återgår till sitt naturliga läge i full fart, och det har börjat samlas murket trä också.

Det var stiftelsens grundare Pentti Linkolas idé att skaffa Mustikkamäki. Skogen ligger i en trakt där han brukade göra utflykter, och därför ville han rädda åtminstone en bit av området. Det fanns litet kvar av grundkapitalet som Linkola hade donerat, och så bestämde sig stiftelsens styrelse för att använda pengarna till Mustikkamäki, precis som ordföranden hade önskat.

Foto: Ilpo Piiroinen.