Metsola, Valkeakoski

Metsola skog som omfattar sju hektar är ett ovanligt mångsidigt exempel på en traditionell tavastländsk skog som växer på bördig mark. Metsola ligger i Valkeakoski, en knapp kilometer norr om Korkeakangas friluftscentrum, och i närheten ligger också Mettivuori skyddsområde som omfattar sju hektar. Det finns ingen skogsbilväg till Metsola, utan man måste använda stadens friluftsbana om man vill gå genom området. Naturen har för det mesta fått vila i lugn och ro här för flera årtionden fast man nog har städat undan några nerfallna träd.

Paavo Malanin, en naturvän som ägde en del av skogen, tog vara på ett råd som han fick av den lokala ortodoxa kyrkans kyrkvaktmästare: man ska inte börja hugga ned en skog så ståtlig som den här.

Områdets värde ökas av tre små myrar som är täckta med träd och som betraktas av den finska skogslagen som värdefulla livsmiljöer. Den tidigare trädgenerationens träd är drygt över hundra år gamla, och det finns stora, gamla vårtbjörkar täckta med skägglav och lav överallt i skogen. Det finns fascinerande omväxling i terrängen som förändras från myrar till låga åsar och berg. Det växer rikligt med aspar i den norra delen av skogen, och några av dem utgör sin egen skog. Vid sidan av berget får man beundra en urgammal torrasp som växer i skuggan av granar och erbjuder en boplats för flygekorrar.

Foto: Jorma Ahola.