Metsänpeitto, Urjala

– uppkallad efter Pentti Linkola

Birkaland fick ett nytt skyddsområde när stiftelsen i slutet av november 2013 bestämde sig för att anskaffa en skog på över 13 hektar i Urdiala. I mars 2014 skogen blev större till följd av ett avtal om 4,5 hektar i den nordvästliga delen av området. Skogen erbjuder murket trä i ovanliga mängder och fick namnet Metsänpeitto. Den är uppkallad efter vår ordförande Pentti Linkola som en gång i tiden också grundade stiftelsen. Anskaffningen utfördes med avkastningen av den insamlingen som i slutet av året 2012 arrangerades för Linkolas 80-årsjubileum.

För en skog som växer i södra Finland är Metsänpeitto ovanlig. Den står alldeles i närheten av Laukeela by i Urdiala och innehåller ett hundraårigt trädbestånd. Över hälften av skogen gäller lundliknande och färsk mo som domineras av gran. Vid östra kanten av området ligger en liten remsa som i stället består av torr, talldominerande mo. Det växer också gamla björkar och grupperade aspar bland barrträden. Skogen förefaller vara nästan orörd med bara några små träd som blivit nerhuggna för kanske tjugo år sedan.

Metsänpeitto erbjuder murket trä i ovanliga mängder och åldrar: 10–20 kubik per hektar, till och med. Murket trä förekommer i form av stående träd som blivit uttorkade, nerfallna träd som blivit övervuxna av mossa, träd som blivit nedslagna av vinden och lövträd som blivit högstubbar. I närheten av de gamla vindfällena växer en ny trädgeneration vars plantor håller på att fylla de naturligt uppkomna gläntorna som utvecklats under tidernas lopp.

Terrängen är omväxlande med sina dalar, åsor och branter – för att inte prata om de egenartade stenblocken som sätter sin prägel på det inre landskapet. Genom skogen rinner en bäck vars strömriktning man en gång i tiden har korrigerat, men fåran håller redan på att återgå delvis till sitt naturliga tillstånd.

Metsänpeitto är stiftelsens 44:e skyddsområde och det sjätte i Birkaland.

Foto: Mikko Hovila.