Haapalaakso, Urjala

I början av sommaren 2009 köpte stiftelsen två skogar, Pyssynkangas och Haapalaakso, som ägdes av samma gård i Urjala. Haapalaakso ligger söder om vägen Kiimankulmantie i närheten av myren Kiimansuo, några kilometer från Pyssynkangas.

Haapalaakso är en knappt sex hektars skog som har en gång i tiden varit en betesmark men har i årtionden vuxit i lugn och ro utan att bli huggen av timmermän. Den mellersta delen av Haapalaakso domineras av enorma aspar vars kronor lyser ovanför resten av skogen. De andra träden omfattar murknande björkar och granar i olika åldrar. Det är svårt att röra sig i skogen till följd av den stora mängden murket trä, och det är därför skogen har blivit populär bland hackspettarna.

Foto: Mikko Hovila.