Mörkökorpi, Saarijärvi

I augusti 2013 anskaffade Stitelsen för naturarvet ett område på sju hektar vid Lannevesi i Saarijärvi, ett område som heter Mörkökorpi och omfattar sju hektar skog och en igenväxande gård med ängar omkring sig.

Skogen befinner sig i ett ovanligt naturligt tillstånd. Den urskogsliknande granskogen är till stor del nästan 120 år gammal. Skogens naturvärde och utseende präglas av gamla lövträd, björkar och sälgar, som bidrar till områdets mångsidighet. Det förekommer också gott om stora tallar vid sidan om granarna, för att inte tala om murket trä som förekommer i form av stående och nerfallna träd i olika åldrar. Den västra kanten har ett fuktigt skogskärr.

Det ingår ett knappt hektar av en gammal äng och en gård i Mörkökorpi. De obeskogade delarna av området håller på att beskogas med lövträd – björkar, alar, rönnar och sälgar.

Mörkökorpi är stiftelsens 40:e skyddsområde och det tredje i Mellersta Finland.

Foto: Anneli Jussila.