Kaikkallio, Imatra

Bara ett tiotal kilometer söder om Imatra centrum ligger Kaikkallio där en bergformation som kallas ”hiidenkirkko” – eller ”djävulens kyrka” – utgör ett viktigt resemål för vandrare som vill komma till regionen för att njuva av de härliga naturstigarna. Där bor också en naturvän som informerade oss om en gammal skog som var till salu vilket ledde till en affär mellan Stiftelsen för naturarvet och Juho Rossis arvingar. Inför julen 2013 blev den över 17 hektar omfattande skogen Kaikkallio stiftelsens egendom. Det var ett välkommet fynd eftersom bara en halv procent av skogarna i Södra Karelen står under beskydd.

Två tredjedelar av Kaikkallio skog är cirka hundra år gammal, och den gäller en lundig blandskog som i det närmaste befinner sig i naturligt tillstånd. På toppen av berget domineras trädbeståndet av tallar, men annanstans i den gamla skogen är det granar som förekommer mest – tillsammans med enskilda björkar, tallar och aspar. Skogen har inte blivit utsatt för åtgärder på flera årtionden.

Med sina branter och sprickor utgör Kaikkallio ett berg som dominerar landskapet i mitten. Träden som står i närheten är högvuxna och ståtliga – det är just på berget och dess nära omgivning den äldsta skogen i området befinner sig. Det finns murket trä i stora mängder i Kaikkallio, också vid de yngre delarna av trädbeståndet.

Skogen blir yngre vid kanterna: västra delen domineras av lövträd, södra delen av granar. I den sydliga och sydöstliga riktningen förvandlas terrängen till en ådal med en å som kantas av lövträd.

Kaikkallio är stiftelsens 45:e skyddsområde och det tredje i Södra Karelen.

Foto: Anneli Jussila.