Akanvaara, Parikkala

Akanvaara är vårt första skyddsområde, som vi skaffade år 2000. I sin helhet omfattar området 25 hektar varav 22 hektar är täckt av skog. För 75 år sedan var skogen som står på en av Akanvaaras sluttningar en betesmark vars trädbestånd har senare fått växa tätare; lägre ner hittar man äldre trädbestånd som inte har huggits alls. Skogen domineras av tusentals vita björkar men omfattar också ståtliga aspar och tallar som är så stora att man skulle kunna använda dem som stockar. Det finns bara några stora, tjocka granar här och där med två små granbestånd vid skogsbrynet.

Marken är täckt av höga ormbunkar vilket ger området ett intryck av rikedom och frodighet. Som specialitet kan man se ett tiotal stora aspar som under året när skogen köptes blev barkade av en björn, några vid roten och några från brösthöjd ända till markytans nivå och även längre ner. De här asparna har blivit döda torrakor eller håller på att vissna. Båda björnen och vargen hör till det naturliga djurlivet i området.

Foto: Mikko Hovila.