Ahomaa, Kides

I Norra Karelen har Stiftelsen för naturarvet sitt skyddsområde Ahomaa som är indelat i två delar och ligger i Kesälax som i sin tur ligger i Kides. Ahomaa är ett område som vi ärvde år 2013. Momarken i den norra delen har skog vars ålder varierar medan skogen runt gårdsplanen har fått sprida sig i lugn och ro in till de förutvarande ängarna och betesmarkerna. Ahomaa har en areal på 17,5 hektar. Det finns ett ödehus i området.

Området fridlystes under kampanjen “Min naturgåva till hundraåringen” som ordnades för det självständiga Finlands hundraårsjubileum.