Keräyksen eteneminen

Keräyksen saldo  65.153,10 €

 31.12.2018