Pyrynmaa Ivalojoen varrelta suojeluun

Yli 80 hehtaaria metsää ja satoja metrejä Ivalojoen rantaa siirtyi Luonnonperintösäätiölle juhannuksen alla 2012. Rahat ostoa varten lahjoitti yksityinen Lapin luonnon ystävä.

Pyrynmaan ja Einarinmaan tiloista koostuva alue sijaitsee Inarissa, Ivalon taajaman lounaispuolella.

Alue on lähes kokonaan metsämaata. Aihkeja ja keloja on harjanteilla, erityisesti alueeseen sisältyvän Repomellan rinteessä. Pohjoisosassa on jälkiä 1960-luvulla tehdyistä poimintahakkuista. Vanhaa puustoa on koko alueella, joten metsä tarjoaa elintilaa myös vanhan metsän linnuille. Yli kolmannes alueesta on metsälain erityisen tärkeiksi luokittelemia elinympäristöjä.

Monimuotoisuutta lisäävät jokiranta, lampi ja kulleroniityt. Rehevässä Ivalojokivarressa sijaitsevalta alueelta löytyy runsaina kasvustoina Inarin Lapissa muuten harvinaisia lajeja. Suomen kansainvälisistä vastuulajeista alueella esiintyvät kellosinilatva, pohjanhoikkaängelmä, lännenmaarianheinä ja pohjannokkonen.

Uuden suojelualueen nimeksi tulee Pyrynmaa. Se on säätiön 32. suojelualue ja toinen Lapissa. Pyrynmaan myötä Luonnonperintösäätiön suojelualueiden pinta-ala kipuaa yli 600 hehtaarin. 

Metsäkaupat