Luonnonperintösäätiö osti metsän Uuraisilta

metsapirtti

Luonnonperintösäätiö osti joulun alla 2012 Uuraisten Nyrölästä seitsemän hehtaarin metsäalueen, Metsäpirtin.

Yli puolet Metsäpirtistä on vanhaa, liki satavuotiasta korpikuusikkoa. Metsäluontoa monipuolistavat kosteikot: noro, puro ja korpiräme, joka on uhanalainen, vaarantunut luontotyyppi. Puustoltaan erirakenteisella ja vaihtelevalla korpirämeellä kasvaa muun muassa katajaa.

Metsäpirtissä esiintyy kauttaaltaan lehtipuita: paikoin järeitäkin haapoja,pihlajaa, leppää ja jo pökkelöiksi ennättäneitä koivuja. Lahopuuta on myös ikivanhoina maapuina. Alueeseen sisältyy metsittymässä oleva peltotilkku.

Metsäpirtti on Luonnonperintösäätiön 35. suojelualue ja toinen Keski-Suomessa.

Kuva: Ari Aalto.

Metsäkaupat