Keräyksen eteneminen

 

Keräyksen saldo: 24.561,10 €

Päivitetty 30.04.2019

Varoja on kerätty suokampanjaan vuodesta 2012 alkaen yhteensä 108.882,60 €.

Keräyssaldosta vähennetään ostettujen soiden kauppahinta. Alueet valitaan yhdessä Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.