UUSIA SUOJELUALUEITA

AJANKOHTAISTA
Luonnonperintösäätiön Kevätkeräys alkaa – eurolla kaksi neliömetriä ikimetsää

Luonnonperintösäätiön lipaskeräys alkaa Helsingissä keskiviikkona 23.4.2014. Keräys toteutetaan yhteistyössä kerääjinä toimivien partiolaisten sekä bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden kanssa.

Suomalaisen metsän puolesta uurastavat kerääjät liikkuvat keräyslippaineen Helsingin ydinkeskustassa kolmena päivänä, keskiviikosta perjantaihin.

Toivoa soiden ja metsien uhanalaisille

Lisää suojelualueita ja elinympäristöjen ennallistamista Pirkanmaalle

Suojelulla voidaan parantaa vanhan metsän lajien ja suolla pesivien lintujen tilannetta. Esimerkiksi Seitsemisen kansallispuistossa on vanhan metsän lajien määrä yli kaksinkertaistunut 30 vuodessa.

Vaarantuneiden lajien tiheys Seitsemisessä on hieman muuta maakuntaa suurempi, alueellisesti uhanalaisten jo selvästi suurempi. Ennallistaminen on tuottanut tulosta.

Suojele pala Pirkanmaata – pelasta keltavästäräkin kevät

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja Luonnonperintösäätiö aloittavat kampanjan metsä- ja suoluonnon suojelemiseksi pohjoisella ja luoteisella Pirkanmaalla.

Korvet, rämeet ja niiden reunametsät ovat pohjansirkun, keltavästäräkin, riekon ja kuukkelin asuinsijoja. Vielä toistaiseksi Pirkanmaallakin esiintyy näitä uhanalaisia lajeja.

 

bannerit

  •