UUSIA SUOJELUALUEITA

AJANKOHTAISTA
Pidetään riekko Pirkanmaalla

Lintuillassa tietoa ja tarinaa riekosta ja sen suojelusta

Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Luonnonperintösäätiön yhteinen kampanja Suojele pala Pirkanmaata on ollut käynnissä helmikuun loppupuolelta alkaen. Kampanjan tavoitteena on hankkia Luoteis- tai Pohjois-Pirkanmaalta suojeltava alue, jossa esiintyy uhanalaista suo- tai metsälinnustoa.

Toivoa soiden ja metsien uhanalaisille

Lisää suojelualueita ja elinympäristöjen ennallistamista Pirkanmaalle

Suojelulla voidaan parantaa vanhan metsän lajien ja suolla pesivien lintujen tilannetta. Esimerkiksi Seitsemisen kansallispuistossa on vanhan metsän lajien määrä yli kaksinkertaistunut 30 vuodessa.

Vaarantuneiden lajien tiheys Seitsemisessä on hieman muuta maakuntaa suurempi, alueellisesti uhanalaisten jo selvästi suurempi. Ennallistaminen on tuottanut tulosta.

Suojele pala Pirkanmaata – pelasta keltavästäräkin kevät

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja Luonnonperintösäätiö aloittavat kampanjan metsä- ja suoluonnon suojelemiseksi pohjoisella ja luoteisella Pirkanmaalla.

Korvet, rämeet ja niiden reunametsät ovat pohjansirkun, keltavästäräkin, riekon ja kuukkelin asuinsijoja. Vielä toistaiseksi Pirkanmaallakin esiintyy näitä uhanalaisia lajeja.

 

bannerit

  •